Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

Jouw taken als vrijwilligerDe voornaamste opdrachten van de vrijwilliger zijn een luisterend oor bieden, aandacht geven en zorg dragen voor het comfort van de patiënt en zijn familie.

De ondersteuning gebeurt volgens de nood van de patiënt en binnen de mogelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn geen vervanging van de professionele zorg. De concrete taakinhoud van de vrijwilligers is afhankelijk van de zorgsetting waar de vrijwilliger werkzaam is.