Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

Palliatieve Zorg ThuisPalliatieve Zorg Thuis is het geheel van zorgverlening aan patiënten met een levensbedreigende ziekte en een beperkte levensverwachting die wensen hun laatste dagen, weken of maanden thuis door te brengen. Het belangrijkste doel van de palliatieve zorg is de zieke en zijn familie een zo hoog mogelijke levenskwaliteit en maximale ondersteuning te bieden.

Wat kan men van een palliatieve thuiszorgequipe verwachten?

  • overleg plegen met de betrokken zorgverstrekkers en advies geven over alle aspecten van de palliatieve zorg.
  • een goede organisatie en coördinatie van de palliatieve zorg in het thuismilieu van de patiënt.
  • psychologische en morele ondersteuning verlenen aan de betrokken zorgverstrekkers van de eerste lijn.
  • ondersteuning bieden  aan de palliatieve zorg in het thuismilieu door middel van pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, spirituele zorg en rouwzorg. Deze taken van het team palliatieve zorg kunnen enkel gebeuren in samenspraak met de huisarts en met de andere zorgverleners die bij de patiënt aan huis gaan.

Het team palliatieve zorg thuis

In het team zijn zes verpleegkundigen, een psycholoog en twee teamartsen werkzaam. Al deze medewerkers hebben een ruime ervaring in de palliatieve zorg. 

Wie kan de palliatieve begeleiding aanvragen?

De vraag tot begeleiding van een palliatieve patiënt thuis kan iedere persoon richten tot de vzw Heidehuis in samenspraak met de huisarts van de patiënt. Aanmeldingsformulier Palliatieve Zorg Thuis

Wat gebeurt er na deze aanvraag?

De eerste voorwaarde is dat de huisarts akkoord gaat dat de palliatieve zorg thuis bij de patiënt langs gaat. Dan wordt een concrete afspraak gemaakt met de patiënt en zijn familie.

Wat is de kostprijs voor de patiënt?

De begeleiding door de palliatieve thuiszorgequipe is voor de patiënt volledig gratis. De equipe wordt forfaitair vergoed vanuit het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten.
 

Waar kan ik contact opnemen?

Thuiszorg: 050 40 61 50

thuiszorg@heidehuis.be