Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

RouwkofferAl te lang werden kinderen beschermd wanneer er zich situaties van dood, rouw, e.d. voordeden. Ook vandaag is het vinden van passende woorden of uitingsvormen voor pijn of verdriet geen gemakkelijke opdracht. In een samenleving echter waar onderwerpen als zingeving, omgaan met emoties, e.d. vaakgehoorde begrippen zijn, wodt hier naar kinderen toe een belangrijke inspanning geleverd. Deze educatieve koffer wil immers steun bieden aan jeugdwerkers en leerkrachten basisonderwijs die geconfronteerd worden met kinderen die rouwen. Maar breder nog leeft de overtuiging dat het onderwerp ´leven en dood´ een thema is dat, ook in de ontwikkelingsloop van kinderen, de nodige aandacht verdient. 

Deze koffer ´Afscheid Nemen´ bevat naast informatieve boeken, leesboeken, gedichten en DVD´s, eveneens een didactische handleiding met allerhande verwerkingssuggesties. De voorgestelde methodieken zijn bedoeld om in groepsverband (klas, jeugdgroep) rond ´verlieservaringen´ te werken. 

U kunt de koffer via mail info@heidehuis.be of telefonisch 050 40 61 50 reserveren.