Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

Omwarming - Samen afscheid nemenBen je iemand verloren die je graag ziet? 

Voor sommigen was het een lange, afmattende periode van afscheid nemen, voor anderen een veel te korte, intense periode. Voor nog anderen was er helemaal geen tijd of ruimte voor afscheid.

 

We weten dat er nu voor jou een moeilijke periode loopt.  Het nazorgproject OMWARMING wil er voor jou zijn, zodat je dit niet alleen hoeft te dragen. We doen vrijblijvend een uiteenlopend aanbod voor die mensen die een dierbare verloren hebben.

 

Aanbod

 

 Bijeenkomst   Flyer Flyer  Hoe inschrijven? 
 Informatiemomenten over rouw  2023 2024 Agenda Omwarming
 Lotgenotencontacten  2023 2024  Meer info: omwarming@heidehuis.be
 Inloopmomenten voor en door lotgenoten  2023 2024  Agenda Omwarming
 Schrijfgroep  2023 2024  Agenda Omwarming
 Herdenkingsmomenten - -  Met persoonlijke uitnodiging

 

Meer info: omwarming@heidehuis.be