Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

Palliatief Support Team in een woonzorgcentrumDe palliatieve opdracht in een woonzorgcentrum wordt uitgevoerd door het PST of Palliatief Support Team.

Samenstelling van het PST
het PST is multidisciplinair samengesteld

Taken van het PST: 
ter ondersteuning van de verzorging van de terminale verzorgingsbehoevenden zijn de coördinerend en raadgevend arts en de hoofdverpleegkundige belast met:
- het invoeren van een palliatieve zorgcultuur en de sensibilisering van het personeel voor de noodzaak hiervan
- het formuleren van adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig en paramedisch personeel, de kinesitherapeuten en het verzorgende personeel
- het bijwerken van de kennis van de hulpverleners inzake palliatieve zorg

Het woonzorgcentrum is tevens verplicht een functionele binding te hebben met een palliatieve eenheid en een samenwerkinsovereenkomst met het netwerk palliatieve zorg van de regio.

voor verdere info verwijzen we naar het KB dd 15 juli 1997 (BS 31.07.1997)

Adressen en contactpersonen van een woonzorgcentrum vindt u
 via deze link